REGULAMIN

§ 1. WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów Apartamenty Silesia w Katowicach.

2. Obsługa apartamentu będzie Państwu bardzo wdzięczna za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju, komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

§ 2. WARUNKI WYNAJMU

1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda internet oraz sprzątanie przed przyjazdem Najemcy.

2. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, duży ręcznik, mały ręcznik.

3. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych/osoba.

4. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni apartament jest sprzątany raz w tygodniu bez dodatkowej opłaty o której mowa w § 2 pkt 3, co obejmuje również wymianę kompletów pościeli i ręczników.

5. Apartament przeznaczony jest dla maksymalnie 3 osób.

6. Dla apartamentu może być dostępne miejsce parkingowe przed budynkiem. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.

§ 3. REZERWACJA

1. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.apartamenty.silesia.pl lub skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 21.00 pod numerem 889 739 381 (możliwość rezerwacji także sms-em). Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.

§ 4. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 12.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego.

2. Zameldowanie odbywa się od godziny 12.00 do 18.00. Istnieje opcja późniejszego zameldowania (w godzinach 18.00-20.00), która objęta jest opłatą dodatkową w wysokości 50 zł. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie obsługę apartamentu. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

4. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz wpłaty całej kwoty za pobyt wraz z kaucją zabezpieczającą w wysokości 500 zł. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania. Kaucja jest zabezpieczeniem w przypadku ewentualnych szkód lub zniszczeń, o których mowa w § 6 pkt.6.

§ 5. ANULACJA REZERWACJI I SKRÓCENIE POBYTU

1. Aż do 3 dni przed rozpoczęciem pobytu w apartamencie, Najemca ma prawo anulować rezerwację bez ponoszenia kosztów. Wpłacona wcześniej zaliczka zostanie zwrócona na konto bankowe Najemcy.
Jeśli Najemca anuluje rezerwację później, niż na 3 dni przed planowanym pobytem zaliczka wpłacona na konto Wynajmującego pozostaje bezzwrotna.

2. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.

§ 6. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji (maksymalnie 3 osoby)

3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany
do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.

5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.

6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.

7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Najemca powinien zawiadomić obsługę apartamentu pod numerem telefonu 600 537 889.

8. Najemca odpowiedzialny jest za powierzone mu klucze do apartamentu, a w razie ich zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów.

9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: notebookami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.

10.  Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
11. Pobyt ze zwierzętami domowymi jest zabroniony.

12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

13. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.

§ 7. BEZPŁATNY POBYT DZIECKA DO LAT 3

W apartamencie można przebywać z dzieckiem do lat trzech, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

§ 8. SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.

2. W okolicznościach wskazanych w § 8 pkt 1 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.

§ 9. REKLAMACJE

1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres: biuro@apartamenty.silesia.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 10. UWAGI KOŃCOWE

1. Żywimy nadzieję, iż będziecie Państwo zadowolenie z pobytu w naszym apartamencie i z przyjemnością będziemy Państwa gościć ponownie.